Doppelbügel

RT-12x7x5,4cm-V1007 black nickel
MSMC-12x6 cm-V419 nickel
MC002-9x4,5; 9x3,5cm-ST030 nickel
MC-15,7x7; 14x4cm-St162; ST009 I-gold
MC-11x5,5; 8x3,5cm-ST030; ST009
MC-11,8x5,5; 10x3,5cm-V1011; ST009
MC-10,5x8; 9,5x6,5cm-St113 nickel
HMF-11x4,5cm-V912 nickel satin
HM-10x5,5cm-ST019-I-gold
CM-17x6cm-V419 gold